K E N A N P E N Ç E

Kenan Pence was graduated from department of Interior Architecture, Mimar Sinan University in 1993. He also attended master degree programme in ITU, Visual and Environmental Arts Programme. After graduation, He established his own interior design firm called Kenan Pence Design Office has been creating interior design and realization projects since 1998. Kenan Pence has rich experience with concept projects and interior realization.

Kenan Pence has been mostly invited to to interior design studio and graduation project classes at ITU Interior Architecture department as a jury member since 2004. He is also taught advanced presentation techniques and Interior Design Studio III and Interior.

Design Studio IV Classes at ITU Interior Architecture Department in 2008 spring term.

Visual Communication & Technical Drawing at ITU 2015-2016

His interior practice refers to "actual laws and dynamism of nature" to construct interior architecture. His design philosophy based on following human needs and sensetions to cerate new aesthetic and concepts. Exclude mere decoration, to reach pure beauty with dynamic and constructive forms.

E x h i b i t i o n s :

In fact Its human (2004- Taksim Art Gallery)

Land there War Lost/Gallipoli (2006-Cemal Resit Rey)

Transendental (2007-ISO Art Gallery)

P u b l i c a t i o n s :

Land there War Lost/Gallipoli (expanded version of the exhibition visulals and add writings)

S h o r t M o v i e s :

Land there War Lost/Gallipoli (2006-Animation)

Things that goes what ever they wants ( 2006-experimental-animation)

The gloom will never end/Van Gogh ( 2006/biographic film)

...............................................................................................................

1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümünü bitirdi.

Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Görsel ve Çevresel Sanatlar da Yüksek Lisans yaptı

1996 yılından bu yana iç mimarlık proje ve uygulama çalışmalarını kendi adıyla sürdürmektedir

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde davetli olarak proje dersleri ve Bitirme Çalışması jüri üyeliklerinde bulunmuştur.

İTÜ İç Mimarlık Bölümü Interior Desing Studio III ve İç Mimarlık Projesi IV derslerinde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Ayrıca aynı üniversitede "ileri anlatım teknikleri" dersleri verdi.

2015-2016 sezonunda Visual Communication&Technical Drawing dersi verdi.

Çeşitli üniversitelerde seminer ve söyleşilerde bulundu.

Mimarlık mesleğini “Mimarlık” kavramının doğanın kuruluşu ve mimarisindeki modeli referans aldığı esasına dayanarak

çalışmalarında,insanın temel ihtiyaç ve duygularına hitap eden çağdaş ve yalın bir tema benimsemiştir.

K i ş i s e l S e r g i l e r

Aslında İnsan (2004/Taksim Sanat Galerisi)

Savaşın Yenildiği Yer/Gelibolu(2006/Cemal Reşit Rey)

Aşk-ınlık (2007/İSO Sanat Galerisi)

Y a y ı n l a r

2006 da sergisiyle aynı adı taşıyan “Savaşın Yenildiği Yer/Gelibolu” adlı kitabı yayınlandı.

K ı s a f i l m l e r

Savaşın Yenildiği Yer/Gelibolu (2006/Animasyon)

İstediği Yere Gidenler (2006/Deneysel/Animasyon)

Hüzün Hiç Bitmeyecek (2006/Biyografik Drama)